6.823
Głosów

Opis

Ruszaj dwoma kółkami tak, by uniknąć zetknięcia z obracającym się drążkiem i brzegiem koła.

Kontrola


Strza&#322;ka w lewo / A = ruch w lewo<br> Strza&#322;ka w prawo / D = ruch w prawo<br> Strza&#322;ka w gór&#281; / W = ruch w gór&#281;<br> Strza&#322;ka w dó&#322; / S = ruch w dó&#322;