88574
Głosów

Opis

Połącz elementy.
Kliknij na zdjęcie i nawiązać połączenie.
Elementów musi znajdować się blisko siebie nawzajem, aby nawiązać połączenie.

Kontrola
Tej gry za pomocą myszy.