836401
Głosów
screenshot walkthroughPucca Pursuit Walkthrough

Opis

Pucca musi zebrać wszystkie bonusy. Pomóż jej ominąć przeszkody!

Kontrola
Strza&#322;ka w gór&#281; = skok<br> Strza&#322;ka w dó&#322; = &#347;&#322;izg<br> Strza&#322;ka w lewo = zwolnij<br> Strza&#322;ka w prawo = przy&#347;piesz<br> Spacja = superpr&#281;dko&#347;&#263;