612
Głosów

Kontrola

poruszanie się
Spacerozmieszczanie bomb
Ppauza