scooby adventure 1

scooby adventure 1

8645
Głosów

Opis

Przeprowadź Shaggy'ego i Scooby'ego przez serię zagadek logicznych!

Kontrola
Obserwuj otoczenie w poszukiwaniu wskazówek, zbieraj użyteczne przedmioty. Strzałki - poruszanie się. Spacja - klawisz akcji. S - zapisz grę. L - załaduj zachowaną grę. T - wymień wybrany przedmiot na następny w inwentarzu. P - pauza.