8135
Głosów

Opis

Postaraj się przy pomocy Heidi zdobyć wszystkie orzechy.

Kontrola
Poruszasz się za pomocą strzałek, spacja=skakanie